line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
                      Styret i ØLA - 2021

Leder:                                      Line Hørlyk
Nestleder:                               
Kasserer:                                May Berthelsen

Styremedlem/lokalflora:        Jan Wesenberg
Styremedlem/web:                 Per Madsen
Styremedlem/floravokter:     Bjørn H. Smevold
Styremedlem/Aktiviteter:      Svein Olav Drangeid
Styremedlem:                         Eva L. Eriksen
Styremedlem:                         Sverre Lundemo
Styremedlem:                         Henrik Andreas Torp

Kontaktperson Kryptoklubben og Ung
Botaniker
Bernhard Kløw Askedalen

Firbladet Redaktør
Jan Wesenberg

Redaksjonsrådet
Per Madsen
Anders Often
Line Hørlyk
Simen Hyll Hansen
Svein Olav Drangeid
Geir Arne Evje

Revisor
Brita Stedje

Aktivitetsgruppe CampanØla
Leder/ styremedlem: Svein Olav Drangeid
Medlemmer:
Tore Berg, Geir Arne Evje, Simen Hyll Hansen og Kaj Andreas Hanevik

KONTAKT OSS:
post(at)nbf-ostland.no eller styret (at)nbf-ostland.no

SAKER ELLER SPØRSMÅL TIL FIRBLADET:
firbladet(at)nbf-ostland.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn bilder, turreferater, små artikler
eller annet blomsterrelatert stoff som kan være av interesse for Firbladets lesere. Skriv teksten som en enkel «brød» tekst på mail eller et vedlagt word-dokument. Bilde(r) legges ved som vedlegg. Utformingen tar redaktør seg av. Vi kan ikke love at alt kommer på trykk eller at tekster må forkortes noe, men vi gjør vårt beste.

Tidsfrist for saker til vår-nummeret: 15. mars
Tidsfrist for saker til høst-nummeret: 30. september.

Men saker ønskes tilsendt fortløpende hele året.
Vi gleder oss til å høre fra deg.


NBF-PlanteFoto