line decor
      
line decor
     
  


Som alle forstår er det er vanskelig, om ikke umulig, å planlegge aktiviteter framover. Styret velger likevel å trykke et program i Firbladet slik at ØLAs medlemmer får en oversikt over planlagte aktiviteter vinteren og våren 2021. Noen aktiviteter som ble avlyst sist vår, planlegges på nytt i 2021. Det blir nok endringer i programmet, derfor er det viktig alltid på forhånd å sjekke på ØLAs digitale plattformer. Vi kommer også til å fortsette som før med å sende mail til alle som har registrert sin mailadresse hos oss. Sjekk om denne er riktig, og meld fra om eventuell endring. For tiden er det stor usikkerhet om vi kan få tilgang til møtelokaler. Hvis ikke, vil mange av foredragene bli holdt digitalt. Ellers må vi påpeke at på turer og andre aktiviteter opptrer man ansvarlig og retter seg etter gjeldende smittevernregler.

                                             Svein Olav B. Drangeid, CampanØLA-koordinator
Søndag 21.03 kl 12.00: Knopp- og kvisttur, Ekeberg
Avlyst grunnet korona situasjonen

Men !!!!!
Onsdag 24.03 kl 19.00: dukker den opp på Zoom
Koronaen stakk av med årets kvist- og knopptur i ØLA i ut-og-traske-format,
men her kommer i stedet et digitalt kurs!
Alt du må gjøre er å trykke på denne lenka onsdag 24. mars kl. 19:00:
https://www.zoom.us/s/94743171079
Kurset holdes av: Jan Wesenberg.Onsdag 24.03 kl. 17:30-20:00: Mosekartlegging langs Alnaelva
Avlyst grunnet korona situasjonen
Oppmøte: Brynseng T-banestasjon. Vi følger turveien langs Alna til Kværnerparken. ØLA hadde tur samme sted 11. oktober, men da ble det ikke tid til kartlegging. På artskart er det kun registrert 25-30 mosearter, og vi bør øke dette tallet
betraktelig. Ta med lupe 15X eller bedre, GPS og konvolutter til å samle moser
i. Hvis mange møter fram, håper vi at det er med flinke mosefolk slik at vi kan
danne grupper.
Turleder og påmelding til:
Svein Olav B. Drangeid (918 09 264).

Lørdag 27.03 – søndag 28.03: Kryptoklubben inviterer til en todagers evenement med alger. Obs: Husk innføring sommertid denne helga!
Oppmøtested og tidspunkt blir offentliggjort senere.
Kryptoklubben planlegger å lansere en oppdatering av bestemmelsesnøkler for
bentiske makroalger i Norge. Disse ble skrevet, og sist oppdatert, av professor
emeritus Jan Rueness i 2006. Gjennom kryptoklubben skal Katharina NøklingEide sammen med Jan Rueness i vinter lage en ny utgave av disse nøklene, som
dekker et stort antall av de bentiske makroalgene langs Norges kyst. Katharina er
nylig blitt cand. scient i bentiske alger og var med på å sette opp algearrangementer under kryptoklubben i løpet av studietiden ved UiO.
Algehelgen kan endre noe dato eller bli stykket opp, og det bes følge med på hva som vil bli lagt ut på NBFs kalender, samt vår facebook-side fortløpende fra tidlig vår.

Tirsdag 06.04 kl. 17:00: Tirsdagstur Baker Hansen
Hver første tirsdag i måneden fra april til oktober (minus juli) inviterer vi til en
villblomstvandring i byen, der du kan bli kjent med spennende planter i Oslo-naturen. Turen starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt
terreng. Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 15:45, så spiser
vi litt og prater om hvor dagens tirsdagstur går. Vi tar tog eller T-bane til en annen
stasjon, og ser hva vi kan finne i gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often (452 20 213)
Oppmøte: Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret stasjon), fra kl. 15:45, med avmarsj kl. 17:00.

Onsdag 21.04 kl 18:00: Tur til sørspissen av Malmøya
Vi ser etter tidlige vårplanter.
Oppmøte: Nedre Bekkelaget bussholdeplass.
Kollektiv transport: Bussrute 81 fra Stortingsgata. Sjekk tidspunkt på ruter.no
Turleder: Jan Wesenberg (908 88 683).

Lørdag 24.04 – søndag 25.04: Fiolkurs
Thomas Marcussen har sagt seg villig til å holde samme kurs i år som det som ble avlyst i 2020.
Fioler er vakre villblomster som appellerer til folk. Det er lett å kjenne igjen en
fiol, men de ulike artene kan være vriene å skille fra hverandre – og flere av disse
hybridiserer. Vi har fått Thomas Marcussen, Norges fremste ekspert på fioler, til å
holde fiolkurs over to dager. Kurset vil foregå i felt. Opplegget blir slik:

Lørdag 24.04, Hovedøya, Oslo, kl.11 til 14, inkludert spisepause. Oppmøte:
Båtrute B1 fra Aker brygge. Sjekk tidspunkt på ruter.no.
Søndag 25.04, Hole. Oppmøte busstoppet Sundvollen E16 kl. 10:40. Bussrute 200
(Hønefossbussen) går fra Oslo bussterminal. Sjekk tidspunkt på ruter.no. Derfra
felles transport med privatbiler til aktuelle lokaliteter i området. Varighet til kl.
14.00, inkludert spisepause.
Turleder: Thomas Marcussen (415 63 219).

Torsdag 29.04 kl. 18:05: Vårblomster på Langhus
Vi ser på vårblomster på Langhus, og vi håper også å finne blomstrende krattfiol
og moskusurt, arter som er sjeldne i Nordre Follo.
Oppmøtested: Langhus stasjon
Varighet: ca. to timer
Terreng: Litt kupert skogsterreng
Offentlig transport: Tog fra Oslo kl. 17.35 til Langhus stasjon, ankomst kl. 18:03
(rute L2 til Ski)
Parkering: Langhus stasjon
Turleder: Geir Arne Evje (976 82 909).

Torsdag 5-8.08 Sommertur i Valdres
Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening – ØLA
Inviterer til sommertur i Valdres 5.-8. august 2021

Overnatting på Røde Kors senter, Merket på Golsfjellet
Tlf: 61 36 29 00 mailadresse: Kontakt Røde Kors Sentrene AS -
Merket - Røde Kors Sentrene AS (heiasentrene.no)
ØLA har fått en pensjonspris på 850 kr i dobbeltrom og 1050 kr i enkeltrom per døgn. Prisen inkluderer overnatting, frokost, nistepakke (smører selv) og middag. Rommene er bra utstyrt, bl. med bad, men mangler fasiliteter som TV.
Soverommene ligger i en egen fløy med tilgang til sofagruppe, og vi kan også benytte kurslokale til kveldsmøter. Den første natta, fra torsdag til fredag, kan det pga. andre grupper på senteret bli for få ledige rom i vår fløy, men det er plass i tilliggende hytter. De andre nettene skal det være god plass på senteret.
ØLA har fått opplyst at senteret er nøye med å følge gjeldende smittevernreglene. Hvis det blir nødvendig, stenger de ned deler av bygningsmassen og isolerer ulike gjeste-grupper fra hverandre, f. eks. ved bespisning. De stenger også servering og kiosksalg. Det kan også bli aktuelt at alle må velge enkeltrom. Senteret har holdt åpent i hele Korona-tiden. Vi håper selvsagt at epidemien minker utover sommeren slik at turen lar seg forsvarlig gjennomføre.
En av ulempene med overnattingsstedet er litt lang vei fra hovedveiene i Valdres. Vi må derfor beregne litt lenger reisetid til lokalitetene vi planlegger å besøke. Vi satser på privatbiler, og at tilstrekkelig mange av deltakerne kan stille med egen bil.

Vi håper at vi kan bli en gruppe på 25-30 deltakere på turen, men antallet må selvsagt rette seg etter gjeldende smittevernregler. Medlemmer i ØLA vil bli prioritert før andre grunnorganisasjoner i NBF.
Vi sender senere ut mer detaljer om turen med bl.a. forslag til lokaliteter til de påmeldte.

Påmelding innen 10. mai 2021 til
Svein Olav B. Drangeid
enten via tlf. 918 09 264 eller via mail: sveindrangeid(at)gmail.com

(Spørsmål om turen rettes til samme)

Opplys ved påmeldingen:
• fullt navn, tlfnr. og mailadresse
• enkelt- eller dobbeltrom, gjerne hvem du vil dele rom med
• om du har bil og antall ledige seter
• om evt. allergier eller andre behov


     Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.
        2021

NBF-PlanteFoto