line decor
      
line decor
     
  Datoer med Blå overskrift.
Bekreftet OK

Datoer med RØD overskrift
Mangler info eller er noe usikker

 

Onsdag 21.8, kl. 18–20
Slåttekveld i Botanisk hage
Vi inviterer til en kveld med både botanikk og instruksjon i ljåslått på den lille
slåttemarka i Botanisk hage.
Sted: forran Lids hus i Botanisk hage på Tøyen, Oslo
Kursleder: Kristina Bjureke (952 00 804, kristina.bjureke(at)nhm.uio.no)

Torsdag 22.8, 15–20
Slåttedag på Ola Narr
Vi inviterer til en dag der du kan lære om alle de fine blomsterskattene på Ola
Narr, og lære deg å slå med ljå. Vi har fått selveste Mats Rosengren, slåtteekspert
fra Sverige til å komme for å lære oss å bruke ljå på gamlemåten, og botaniker
Kristina Bjureke vil fortelle om alle de sjeldne engblomstene. Vi har med ljåer til
alle, men om du har egen ljå, så ta den gjerne med. Kurset er gratis og åpent for
alle. Du kan komme når som helst i løpet av det angitte tidsrommet.
Kontaktperson: Jeanette Viken (jeanette(at)botaniskforening.no)

Lørdag 24.8, kl. 11.00
BLACK SATURDAY – DUGNAD MOT KANADAGULLRIS
PÅ BJERKÅS I ASKER


I Bjerkås naturreservat i Asker, nær grensen til Slemmestad i Røyken, skal vi fjerne mest mulig kanadagullris i og ved naturreservatet. Her vokser den sjeldne og rødlistede ertevikken Vicia pisiformis som vi gjerne vil bevare.
Vi har med arbeidshansker og søppelsekker. Norsk Botanisk Forening spanderer mat etter dugnaden til de som deltar, på spisestedet Namnam Slemmestad. https://namnamslemmestad.no/
Varighet: fra kl. 11.00 til ca. 14.00-15.00
Oppmøte: Uno-X bensinstasjonen ved innkjøringen til Eternittveien i Slemmestad. Derfra kjører vi bil inn til parkeringsplass ved Bjerkåsholmen.
Det er å håpe at noen deltagere kan stille med bil. Meld deg på til dugnadsleder Svein Olav Drangeid, 918 09 264, så har vi en viss oversikt over hvor mange deltagere vi kan forvente.
Offentlig transport: Buss 250 mot Slemmestad, til Eternitveien holdeplass kl. 10.54. Fra Oslo bussterminal kl. 10.00, Nationaltheatret 10.07, Sjølyst 10.14, Lysaker stasjon 10.17. Sjekk www.ruter.no ved avreise fra andre steder.
Dugnadsleder: Svein Olav Drangeid, 918 09 264

Søndag 25.8, kl. 12
BLACK SUNDAY. BLI MED Å REDDE BLOMSTERENGENE
PÅ LILLØYPLASSEN


Fremmedarten kanadagullris har spredd seg og fortrenger blomsterengene på Lilløyplassen. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde de mange sjeldne plantene som finnes her.
Det blir servering av vafler, saft, te og kaffe.
Dugnadsleder: Signe Magnus, 901 19 038
Varighet: 12-15
Sted: Lilløyplassen Naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum
Offentlig transport: Ta buss til stoppestedet FORNEBU VEST. Finn rutetider til denne holdeplassen på ruter.no. Hit går blant annet linje 31 Fornebu og linje 28 Fornebu. Det er ca. 1,7 km å gå fra bussholdeplassen til Lilløyplassen naturhus.

Fredag 30.8 til lørdag 31.8
Grønn kursdag
Studieforbundet natur og miljø samarbeider med Oslo europeisk miljøhovedstad
2019. Vårt bidrag er Grønn kursdag i Tøyenparken. Her skal publikum få delta på
varierte og spennende smakebiter fra våre medlemsorganisasjoners mangfoldige
kursrepertoar. Arrangementet begynner å ta form, men vi har fortsatt plass til flere
bidragsytere. Ta kontakt med post@naturogmiljo.no ved interesse.
Norsk Botanisk Forening er en av medlemsorganisasjonene som er invitert til
å delta som bidragsytere. Har du noe du vil bidra med?
Alle er invitert til Tøyenparken 30. og 31. august. Velkommen!

Lørdag 31.8, kl. 10:45
"Black Saturday" Svartelistedugnad på Hovedøya
Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergknapp Sedum spurium som fortrenger den naturlige floraen på kalkbergene. Arbeidet går ut på å luke opp så mye gravbergknapp som mulig. Ta med noe å sitte på under lukingen – det er bedre å sitte og luke enn å stå bøyd.
Norsk Botanisk Forening byr på lunsj til de som deltar.

Dugnadsleder: Geir Arne Evje, 976 82 909
Oppmøte: kl. 10:40 på Rådhusbrygge 1. Båtrute B3 Lindøya går kl. 10:45!
Varighet: 10.45-15.00

Tirsdag 3.9, kl. 17.00 (OBS! kan bli litt forandring med oppmøetid)
Tirsdagstur i årets miljøhovedstad

Hver første tirsdag i måneden fra april til oktober (minus juli) inviterer vi til en villblomstvandring i byen, der du kan bli kjent med de spennende plantene som vokser i den vakre Oslo-naturen.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur. I forbindelse med Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019 har vi ekstra turer hver tirsdag i mai og juni. Turene starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.

Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 16:15, så spiser vi litt og prater om hvor dagens tirsdagstur går.
Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3, fra kl. 16:15 med avmarsj kl. 17.00.

Lørdag 7.9, kl. 11.00
Ekskursjon til Nakholmen
Sted/Oppmøte: Rådhusbrygge 1
Turleder: Tore Berg, 975 03 649
Varighet: ca. 3 timer
Terreng: lett, men noen brattere knauser her og der
Mat og drikke: ta med mat og drikke
Offentlig transport: Båtrute B1 kl. 11:00, fra Rådhusbrygge 1.
Retur fra Nakholmen hver time kl. xx.38

Søndag 8.9, kl. 10.00
‘BLACK SUNDAY’ – Svartelistedugnad på Nakholmen
Dragehode er en sjelden plante som i dag trues av gjengroing. Det er særlig sibirbergknapp vi skal luke bort. Vi inviterer alle til dugnad for å redde bestanden på Nakholmen.
Ta med sitteunderlag eller pute – det er slitsomt å stå krumbøyd og luke.

Norsk Botanisk Forening spanderer mat inne byen etter dugnaden til de som deltar, men det er lurt å ta med litt å spise og drikke før vi er inne i byen igjen ved 15-tiden.

Dugnadsledere: Ivar Holtan, 900 17 120 og Geir Arne Evje, 976 82 909
Varighet, inkludert bespisning: 10.00- ca. 16.00
Oppmøte/Transport: Båtrute B1 går fra Rådhusbrygge 1 søndag kl. 10.00. Ankomst Nakholmen kl. 10.38. Retur fra Nakholmen kl. 14.38.

Søndag 15.9, kl. 11:
Moseekskursjon i Oslo-området
Foreløpig noe usikkert. Nærmere detaljer blir offentliggjort senere.

Søndag 22.9, kl. 11:
«BLACK SUNDAY» - SVARTELISTEDUGNAD

Vi går løs på svartelistede arter av mispel i Ekebergskråningen som truer den naturlige floraen i naturreservatet. Ta gjerne med hagesaks og arbeidshansker, hvis du har. Vi stiller med utstyr som greinsakser, arbeidshansker, og det blir pizza til de frammøtte etter dugnaden.
Dugnadsleder: Anders Often, 454 20 213
Oppmøte: Sjømannsskolen trikkeholdeplass
Varighet: til vi ikke orker mer, ca. 14.00 – 15.00
Offentlig transport: Trikk 18 eller 19 (retning Ljabru) fra Jernbanetorget til Ekebergparken

Søndag 29.9, kl. 11:
«BLACK SUNDAY» - PØBELGRANDUGNAD
PÅ LØKENESHALVØYA


Vi inviterer til edelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker. Her har edelgrana spredd seg i landskapsvernområdet og naturreservat og fortrenger mange av de sjeldne og truede plantene som finnes her. Vi stiller med utstyr som greinsakser, arbeidshansker, og det blir servering av mat til de frammøtte. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde de mange sjeldne plantene som finnes på halvøya. Dugnaden arrangeres i samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening (ØLA), Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), WWF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Nærmere detaljer blir offentliggjort senere.

Tirsdag 1.10, kl. 16:
Årets siste ordinære tirsdagstur
Mulighet for flere tirsdagsturer hvis været blir gunstig. Se 3. september for nærmere beskrivelse, men merk klokkeslettet 1 time tidligere.

Søndag 6.10, kl. 11:
Ruderattur i Oslo
Vi starter på Storo og svinser rundt i byen. «Ruderat» i botanisk sammenheng er
en betegnelse på forstyrrede steder, som industriområder og bymiljøer langs gater
og gjerder. Planter på slike steder kalles ofte for ruderatplanter. Mange av disse
ruderatplantene blomstrer om høsten. Lettgått bymiljø; varighet noen timer. Vi
stopper på en Baker Hansen-kafé underveis, men det kan være lurt å ha med litt
reserveproviant.
Offentlig transport: T-banen til Storo T-banestasjon

Søndag 13.10, kl. 12:
Mosenes dag
Mosetur til nordskråningene av Ekeberg. Vi går mellom Gamlebyen kirke og Sjømannsskolen. Ta med lupe-/forstørrelsesglass, og gjerne også papirposer til å samle moser i.
Turleder: Svein Olav Drangeid, 918 09 264
Sted/oppmøte: Trikkeholdeplass Oslo Hospital
Varighet: ca. 2 timer
Transport: Trikk 18 eller 19 (mot Ljabru) til Oslo Hospital. Gangtiden er ca. 20 minutter fra Jernbanetorget, hvis du vil gå til Oslo Hospital.


Onsdag 16.10, kl. 18:
Hvorfor skal vi ta vare på skogen?
Foredragsholder:Trude Myhre
Sted: blir offentliggjort senere
Det blir enkel servering av te, kaffe og kjeks.

Søndag 20.10, kl. 11:
Ruderattur i Oslo
«Ruderat» i botanisk sammenheng er en betegnelse på forstyrrede steder, som
industriområder og bymiljøer langs gater og gjerder. Planter på slike steder kalles
ofte for ruderatplanter. Mange av disse ruderatplantene blomstrer om høsten.
Vi starter på Tøyen og ser etter interessante ruderatplanter i dette området. Lettgått
bymiljø; varighet noen timer. Vi starter med å spise litt på Carinas kafé like
ved Tøyen T-banestasjon. Det kan være lurt å ha med litt reserveniste på turen.
Oppmøte: Tøyen T-banestasjon kl. 11.00
Turleder: Tore Berg (975 03 649)
Offentlig transport: T-banen til Tøyen T-banestasjon

Onsdag 30.10, kl. 18:
Flora og natur på Island
Foredragsholder: Kristin Vigander
Sted: blir offentliggjort senere
Det blir enkel servering av te, kaffe og kjeks.

Tirsdag 5.11, kl. 18.30:
Herbarietirsdag
Innesesongen kommer vi tilbake til.

Onsdag 13.11, kl. 18.00
SOMMERENS BLOMSTERBILDER
Vi inviterer ØLAs medlemmer til å ta med seg årets blomsterbilder, og fortelle om sine blomsteropplevelser i året som har gått.
Sted: Sted blir offentliggjort senere
Det blir enkel servering av te, kaffe og kjeks

Onsdag 27.11.2019, kl. 18.00
FLORA OG NATUR I KARPATENE
Foredragsholder: Øystein Ruden
Sted: blir offentliggjort senere
Det blir enkel servering av te, kaffe og kjeks

Resten av listen for året 2019 kommer etter hvert....
Følg også med på Facebook.

 

     Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.        2019

NBF-PlanteFoto