line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 


En serie med kurs starter nå, heng dere på.
Torsdag 11.02.21 kl. 20:00

        HVA ER EN MOSE? MOSEKURS #1


Hvordan funker en mose? Hvordan skiller mellom vanlige norske arter? Hvordan forplanter de seg? Bli med inn i mosenes hemmelige liv i dette nybegynnerkurset av Svein Olav Drangeid.

Har du lyst til å kunne navnet på disse grønne myke vekstene neste gang du er ute på tur? Kom innom vårt digitale kurs og få tips og eksempler fra vår moseekspert.

Dette er første episode i en serie på fire holdt av Moseklubben i Norsk Botanisk forening. Serien vil etter hvert bli tilgjengelig på vår Youtube-kanal.

Å komme inn i det digitale kursrommet er lett, bare trykk her!            Strikk et pannebånd med firblad til 50-års                                  jubileet vårt!
                                  

                  

Lykke til

     Høstnummeret av Firbladet 2020.

                          

Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.

Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1, Firbladet 2016-2,
Firbladet 2017-1, Firbladet 2017-2, Firbladet 2018-1,
Firbladet 2018-2, Firbladet 2019-1, Firbladet 2019-2,
Firbladet 2020-1, Firbladet 2020-2,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.

Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning.
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2019
Oppdatert 09.01.2021