line decor
      
line decor
     
  Torsdag 19.01.2017, kl. 19.00:

ØSTLIGE ARTER I KARELEN.

Om urskog i Russland ved Inger Lill Portaasen.
Sted: Cafè Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blinderen

Fredag 03.02 – søndag 05.02.2017:
NBF-KURS FOR TURLEDERE.

Kurset blir på Lillehammer Vandrerhjem, Stasjonen, på Lillehammer.
Kurset ble annonsert i Blyttia 4/16 og er allerede fulltegnet.

Torsdag 16.02.2017, kl. 19.00:
SPISELIGE VEKSTER I NATUREN.

Foredrag/kurs ved Hanne Utigard.
Sted: Cafè Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
-Følges opp med tur/fortsettelse av kurs langs Akerselva søndag 14.mai for å se etter spiselige vekster ute i naturen.

Tirsdag 07.03 2017, kl. 18.00:
Herbarietirsdag - første gang tirsdag 7. mars kl. 18!
Østlandsavdelingen har bestemt seg med å gjøre suksessen med tirsdagsturer til et helårstiltak - og da i perioden november-mars som HERBARIETIRSDAG. 
Vi har fått lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen til å komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i
disse månedene.

Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen:

- jobbe med pressete planter du har etter sesongen
- jobbe med artslister og kart du har fra sommerens turer - foreningens eller egne
- jobbe med foto
- jobbe med Artsobservasjoner
- prate, diskutere og ha det hyggelig!

Vi vil også (hvis det er ønske om det) etterhvert kunne ha miniseminarer om f.eks. vanskelige artsgrupper.

Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at
om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med
dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, og du kan jobbe med dem der - og så evt. overlevere dem til herbariet om det er det du har tenkt.

Vi kjører i gang nå, med én herbarietirsdag før sesongen og tirsdagsturene starter.

Denne gangen blir det en generell brainstorm om hva folk ønsker av dette tiltaket. Vi kan også ta en liten ekskursjon inn i karplanteherbariet for dem som ikke har sett det. Ellers blir tida fri til det du har lyst til å bruke den til!

Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet. Museet har grei gjestenett-tilgang (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne med PC
om du ønsker.

For styret i ØLA
Jan m.fl.

Torsdag 16.03 2017, kl. 19.00:

ÅRSMØTE I ØLA .
med etterfølgende foredrag om kaktusfamilien Cactaceae ved Geir Arne Evje.

Sted: Cafè Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2) ved Blindern.
Forslag eller saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 01.03.2017.
styret@nbf-ostland.no.

Lørdag 25.03.2017
EARTH HOUR

Vi støtter WWF og slukker lyset i en time for naturen.
https://www.earthhour.org/norway

Slukk lyset mellom 20:30 og 21:30.

Søndag 26.03.2017, kl. 14.00:
KNOPP- OG KVISTTUR I EKEBERGSKRÅNINGEN

Ved Anders Often og Øystein Ruden.
Oppmøte ved Cafe Utsikten, Ekebergskråningen, Kongsveien 45, Oslo.


Tirsdag 04.04.2017, kl. 17.00:
Tirsdagstur

Hver første tirsdag i månedene april mai, juni, juli, august, september og oktober  er det ettermiddagstur. Denne starter kl. 16.00 fra Baker Hansen i Ruseløkkveien.
Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og inventerer noe i gang-avstand fra denne. I Stor-Oslo er det svært mange stasjoner å velge mellom
og nesten alle skinnegående transportmidler [både over og under bakken] stopper på Nationaltheatret stasjon. Turen varer normalt til ca klokka 20.00. 
Det er ikke påmelding. Man starter med en kopp kaffe/kakao/lese dagens avis
kl. 16.00 hos Baker Hansen og blir så enig om hvor dagens tirsdagstur 
går. Denne starter fra samme sted litt senere (typisk mellom 16.45 og 17.15)
avhengig av sted som blir valgt og tidspunkt for t-bane/tog dit. For å være 
sikker på å ikke bli for sen må man altså senest møte klokken 16.45.

Oppmøte: Baker Hansen Vika, Ruseløkkveien 3,
Tid: kl 15.45 med avmarsj ca kl 17.00
Turleder: Anders Often (45420213).

Onsdag 05.04.2017, kl. 18.00:
KURS I ARTSOBSERVASJONER.

Lær å bruke artsdatabanken og legge inn egne funn. Ta med egen pc. Oppmøte ved Lids Hus (Botanisk Museum), Tøyen.
Kursleder: Honorata Kaja Gajda.

Søndag 16.04.2017 (1.påskedag)
VÅRBLOMSTRINGSTUR TIL HÅRUM-BURUDÅSEN I
HOLE PÅ RINGERIKE.

Vi skal lete etter mogop! Vi blir guidet av lokal kjentmann Tor Kristensen. Oppmøte på Sundvollen ved Tyrifjorden kl. 12.00. Kjørende fra
Oslo-området møter på Skøyen stasjon kl.11.00.
Geir Arne Evje (976 82 909, garev@online.no) koordinerer kjøring hvis du
kjører bil eller trenger skyss.

Fredag 21.04 - søndag 23.04.2017:
HAGEMESSA I LILLESTRØM.

NBF-ØLA deltar årets Hagemesse med stand i Kunnskapsgata. Kom innom
og hils på oss! Vil du være med å stå på stand noen timer denne helgen? Vi trenger mange til å hjelpe oss.
Ta kontakt med Line Hørlyk per e-post: ahorlyk@online.no.

Torsdag 27.04.2017, kl. 19.00:
FOREDRAG/KURS OM KJUKER.

Ved Siri Lie Olsen.
Sted: Cafè Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
-Kurset følges opp med kjuketur 30.april 2017.

Søndag 30.04.2017, kl. 11.00:
KJUKETUR VED POLLEVANN I SKI.

Ved Siri Lie Olsen.
Oppmøte på P-plass ved Tusenfryd.

Tirsdag 02.05.2017, kl. 17.00:
Tirsdagstur

Hver første tirsdag i månedene april mai, juni, juli, august, september og oktober  er det ettermiddagstur. Denne starter kl. 16.00 fra Baker Hansen i Ruseløkkveien.
Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og inventerer noe i gang-avstand fra denne. I Stor-Oslo er det svært mange stasjoner å velge mellom
og nesten alle skinnegående transportmidler [både over og under bakken] stopper på Nationaltheatret stasjon. Turen varer normalt til ca klokka 20.00. 
Det er ikke påmelding. Man starter med en kopp kaffe/kakao/lese dagens avis
kl. 16.00 hos Baker Hansen og blir så enig om hvor dagens tirsdagstur 
går. Denne starter fra samme sted litt senere (typisk mellom 16.45 og 17.15)
avhengig av sted som blir valgt og tidspunkt for t-bane/tog dit. For å være 
sikker på å ikke bli for sen må man altså senest møte klokken 16.45.

Oppmøte: Baker Hansen Vika, Ruseløkkveien 3,
Tid: kl 15.45 med avmarsj ca kl 17.00
Turleder: Anders Often (45420213).

Andre datoer:
05.juni (2.pinsedag):
Artsjakten i by ved SABIMA – Verdens miljødag


08.-11.juni:
Botanikkdagene i Bømlo, Sunnhordaland.

18.juni:

VILLBLOMSTENES DAG.

MER INFO KOMMER etter hvert som turlista oppdateres med sommer og høstsesongen.

Alle aktivitetene er gratis å delta på. Velkommen på tur, kurs og møter.

2017


NBF-PlanteFoto